next up previous contents
Next: En etterpåklok betraktning av Up: No Title Previous: Instrumentalisme og positivisme

   
Kritikk av kvantefeltteorien 

Jon Ivar Skullerud
1999-02-12